LEHKÉ TOPNÉ OLEJE

LEHKÉ TOPNÉ OLEJE

Topný olej extra lehký, zkráceně TOEL, je ušlechtilým palivem pocházejícím ze zpracování ropy (tzv. střední destilát).

 

Vlastnosti

 • Vysoká výhřevnost 42,6 MJ/kg
 • Velmi nízký obsah síry
 • Obvyklá referenční hustota 845kg/m³
 • Hořlavá kapalina tvořená směsí kapalných uhlovodíků se čtrnácti až dvaceti atomy uhlíku (C14-C20)

Vlastnosti

 • Chemicko-fyzikální vlastnosti téměř totožné s motorovou naftou
 • Bez obsahu biosložek
 • Kvůli jednoznačnému odlišení jsou barveny výrazné červenou barvou
 • Kvalitativní požadavky specifikovány v normě DIN 51603-1

Další informace

 • Palivo pro výrobu tepelné energie v jedno- nebo vícepalivových hořácích
 • Další obchodní názvy jsou: EKOPETROL, TOLEX, LTO, ETO
 • Známé také jako topná nafta, velmi lehký topný olej atp.
 • Přidání aditiv ještě zlepšuje již tak velmi dobré vlastnosti LTO

Nechte si od nás nezávazně vypracovat nabídku pro váš projekt.

Naše instalace a zásobování