Zásady ochrany osobních údajů

Vyplněním tohoto dotazníku a jeho odesláním společnosti NRG Group a.s., IČ: 27311791, se sídlem Na Pile 1109/3, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov (dále jen „Společnost“), na webové rozhraní www.olejovetopeni.cz, souhlasíte, jakožto zákazník Společnosti, aby Společnost veškeré osobní údaje a skutečnosti, které jste v dotazníku uvedli, zpracovávala ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“). Účelem zpracování údajů je vyhodnocení a analýza Vámi uváděných skutečností s cílem předložit Vám návrh a nabídku na realizaci efektivního způsobu vytápění a užití vhodného topného média.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas, s tím, že potvrzujete, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.  Zpracování osobních údajů je prováděno Společností. Údaje budou ze strany Společnosti zpracovávány po dobu 3 let.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení GDPR máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Společnosti informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů, vyžádat si u přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat výmaz těchto osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud. Pro tyto účely můžete Společnost kontaktovat nejlépe e-mailem na adresu uvedenou v kontaktních údajích Společnosti.